Política de privacitat

Privacitat totalment garantitzada

Llei Orgànica 15/1999, de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Les dades personals recollits seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als fitxers de dades de AQ Edicions sent responsable del seu manteniment i utilització.

El client garanteix que les dades personals facilitades són correctes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació en les mateixes. El titular de les dades podrà exercitar els drets d'accés, rectificació i, si escau, cancel·lació, enviant un e-mail a: info@familium.cat.
Les seves dades tenen confidencialitat màxima i únicament seran usats per part de AQ Edicions per contactar amb vostè i mantenir-lo informat de les novetats, ofertes, descomptes, promocions, etc.