Article de Joan Bestard

La llibertat d’elecció en la formació de la parella, la igualtat entre gèneres i la centralitat del nen en les relacions familiars són els factors que han condicionat l’evolució del model familiar en unes poques dècades. Aquests factors d’orígens històrics diferents són els que han influenciat en l’evolució de les relacions familiars.

L’evolució familiar i les noves formes de família són el tema del Quadern Central de Barcelona Metròpolis "Noves formes de família" coordinat per Joan Bestard, antropòleg social i coordinador del grup d’investigació sobre Família i Parentiu de la Universitat de Barcelona. En la seva introducció, Bestard manifesta que es vol “mostrar en aquest Quadern alguns aspectes dels canvis en els seus fonaments morals”.

Els temes de debat que proposa el quadern són, entre d’altres: els principals factors que han anat canviant i diversificant el paisatge de les famílies actuals, els llaços de parentalitat i el canvi de sentit dels llaços de filiació en les famílies recomposades, els aspectes més rellevants de la segona transició demogràfica de Barcelona i l’impacte de la immigració internacional a la ciutat, algunes claus del debat sobre les famílies homoparentals, la reproducció assistida i les seves implicacions en la definició de formes de família i de filiació...

Descarregar el Quadern Central [PDF] Noves formes de família