15 de Maig.Dia internacional de totes les famílies

El Dia Internacional de les Famílies (International Family Day) que es celebra tots els anys el 15 de Maig, va ser instituïda per l'Assemblea General de les Nacions Unides al setembre de 1993. Reflecteix la importància que la comunitat internacional li confereix a la família com a unitat bàsica de la societat, així com la seva preocupació per la situació de les famílies a tot el món.

El Dia Internacional de les Famílies ofereix l'oportunitat de fomentar la presa de consciència sobre qüestions que afecten a la família com a unitat bàsica de la societat, així com de promoure l'adopció de mesures adequades. Aquest Dia pot arribar a ser un poderós factor de mobilització en favor de la família en tots els països que aprofitin aquesta ocasió per demostrar el seu suport a les qüestions que la concerneixen de la manera més idònia per a cada societat.

Els governs, les organitzacions no governamentals, les institucions acadèmiques,  i les persones, a títol individual, poden promoure una major comprensió de les funcions i problemes, els punts forts i els punts febles de les famílies, mitjançant l'organització de la celebració del Dia Internacional de les Famílies. Així mateix, aquest dia brinda l'oportunitat d'aprofundir en el coneixement dels processos econòmics, culturals, socials i demogràfics que afecten a la família.

Els valors de la Família:

Quan parlem de família podem imaginar a un grup de persones felices sota un mateix sostre i entendre lo important que és la manutenció, les cures i la educació de tots els membres que la componen.

Però el factor més imprescindible és descobrir l'arrel que fa que la família sigui el lloc ideal per forjar valors que ens facin crear una manera de viure més humana i això influirà en la societat, en la convivència amb els altres.

El valor de la família no és solament els moments feliços o la solució als problemes del dia a dia. El valor neix i es desenvolupa quan cada membre assumim amb responsabilitat i contents, el paper que ens toca exercir en aquesta unitat, ajudant així al benestar, desenvolupament i felicitat de tots els altres components de la família.

Perquè una família sigui feliç és indispensable que totes les persones que la integren participin en els mateixos interessos, comparteixin gustos i aficions i s'interessin els uns pels altres.

Tota família unida és feliç sense importar la situació econòmica. Els valors humans no es compren, es viuen i es donen com el millor que podem oferir.